?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 做一个“能干、会干”的智慧型教师_南校新闻_学校动态_北京市海淀区万泉小?/title> <link href="/images/stylecommoncss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/images/stylecsscss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/images/javascriptjquery-1.7.2.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptJS.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptfontSizeJs.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptfontSizeJs.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/images/AjaxAjaxHandler.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { UpdateCrt("#SingleLine1"); }) </script> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="head"> <div class="head_box"> <a href="/html/index.html" title="万全小学"><img src="/images/imagesLogo.jpg" /></a> <div class="header_search fr"> <div class="login"> </div> </div> </div> <div class="nav"> <img src="/images/imagesnav_img02.jpg" class="nav_img" /> <ul> <li><a href="/html/index.html" title="首页" class="nav_listA">首页</a></li> <li><a href="/html/Surveyindex.html" title="学校概况">学校概况</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/Surveyindex.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/SurveyIntroduction.html" title="校长简?>校长简?/a></li> <li><a href="/html/SurveyEnvironmentalScience.html" title="教室环境">教室环境</a></li> <li><a href="/html/SurveyCharacteristic.html" title="学校特色">学校特色</a></li> <li><a href="/html/SurveyTeachersTeam.html" title="教师团队">教师团队</a></li> <li><a href="/html/SurveyPeriodical.html" title="心泉期刊">心泉期刊</a></li> <li><a href="/html/Surveyhistory.html" title="回眸历史">回眸历史</a></li> <li><a href="/html/SurveyPeriodicalInfob.html" title="电子相册">电子相册</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/newsindex.html" title="学校动?>学校动?/a></li> <li><a href="/html/Flagwavingindex.html" title="党旗飘飘">党旗飘飘</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/FlagwavingAparty.html" title="支党生活">支党生活</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingTheory.html" title="理论学习">理论学习</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingLearning.html" title="学习感受">学习感受</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingTheCommunistYouthLeague.html" title="共青?>共青?/a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Communicationindex.html" title="德育之窗">德育之窗</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/Communicationindex.html" title="师友交流">师友交流</a></li> <li><a href="/html/CommunicationForeignexchange.html" title="对外交流">对外交流</a></li> <li><a href="/html/CommunicationReadingCorner.html" title="读书园地">读书园地</a></li> <li><a href="/html/CommunicationCodeConduct.html" title="行为规范">行为规范</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Dynamicteachingindex.html" title="教学园地">教学园地</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/DynamicteachingCurriculumCulture.html" title="课程文化">课程文化</a></li> <li><a href="/html/Dynamicteachingindex.html" title="教学感悟">教学感悟</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingScientificResearch.html" title="教学科研">教学科研</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingHygiene.html" title="体育卫生">体育卫生</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingWorkArrangement.html" title="工作安排">工作安排</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Teacherstyleindex.html" title="教师风采">教师风采</a></li> <li><a href="/html/Shineindex.html" title="童星闪耀">童星闪耀</a></li> <li><a href="/html/Activityindex.html" title="社团活动">社团活动</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/ActivityPhilharmonicOrchestra.html" title="艺术社团">艺术社团</a></li> <li><a href="/html/Activitytyst.html" title="体育社团">体育社团</a></li> <li><a href="/html/Activitykjst.html" title="科技社团">科技社团</a></li> <li><a href="/html/ActivityVideoList.html" title="精彩瞬间">精彩瞬间</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> </ul> <img src="/images/imagesnav_img03.jpg" class="nav_img2" /> </div> </div> <div class="suv_box"> <object width="975" height="242" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="/images/newsnews.swf" name="movie"> <param value="high" name="quality"> <param value="opaque" name="wmode"> <embed width="975" height="242" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" wmode="opaque" quality="high" src="/images/newsnews.swf"> </object> <div class="route"> <div class="route_box"> 您现在的位置是:<a href="/html/index.html" title="首页">首页</a> > <a href="/html/newsindex.html" title="学校动?>学校动?/a> > <span title="南校新闻">南校新闻</span> </div> </div> </div> <div class="news_content"> <h1>做一个“能干、会干”的智慧型教?/h1> <div class="news_text2"> <div class="news_text2_box"> <span>发布时间?014-04-23 </span> <span class="news_Span">文章来源?/span> <span class="news_Span" >点击次数?/span> <span class="news_Span2" id="SingleLine1" ></span> <span class="news_Span">字号:</span> <span class="news_Span3 ">?/span> <span class="news_Span4 news_SpanColor">?/span> <span class="news_Span5">?/span> </div> </div> <div class="news_nr"> <p class="MsoNormal" align="center" style="white-space:normal;text-align:center;"> <b><span style="font-size:16pt;font-family:宋体;">做一个“能干、会干”的智慧型教?/span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size:16pt;"><o:p></o:p></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="center" style="white-space:normal;text-align:center;"> <span style="font-size:14pt;font-family:宋体;">——骨干教师茶座活动之《谈语文学科的“考”与“教”?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:336pt;"> <span style="font-size:14pt;font-family:宋体;">银雯</span><span lang="EN-US" style="font-size:14pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-align:center;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;"><img src="/images/Uploadimage2014042320140423075855_8593.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-align:center;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;"><img src="/images/Uploadimage2014042320140423075917_8437.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;"><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">“学科骨干茶座活动?/span><span style="font-size:12pt;"> </span><span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">由学校党政工团联合举办,是一种特殊的、更加“以人为本”的校本培训。此项活动,主要针对学校里年轻教师居多,学习欲望较强,有业务成长的需求而设计,根据教师在教育教学、日常工作中普遍存在的共性问题和个性化需求来策划,将一系列培训内容以菜单方式呈现,请老师们根据不同需求自主选择。学校邀请有一定专长、特长的学科带头人、教研组长带头举办个人专场茶座活动,一方面发挥骨干的示范引领作用,为青年教师搭设平台,促其学习进步;另一方面也为骨干教师创设展示舞台,让其更有自信,更有成就地幸福工作?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span lang="EN-US" style="font-size:12pt;">4</span><span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;">4</span><span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">日,第三期“学科骨干茶座活动”在南校区多功能厅如期开展。海淀区语文学科带头人杜英民老师与大家一起探讨语文学科的“考”与“教”。杜老师首先指出,每一名学生在走进教室前并非一张白纸。如果教师只是照本宣科,而没有考虑到学生的最近发展区,便会使课堂变为低效课堂?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">杜老师为了达到有效课堂的最高境界,让学生学得扎实,让老师教着不累,设计了非常有特色的导学资料。学生在课前根据老师的要求,对课文进行预习。长此以往,既夯实了自己的基础知识,又做到了带着问题听课与质疑。这样,疑惑易解,听起来轻松,学起来主动,学习效果自然就更好了。当然,导学资料也不是一成不变的。杜老师会根据学生的年段特点,以及学生在考试中出现的问题对导学资料做相应的调整,使导学资料不是一个简单的、固定的、模式化的作业,而是真正以学生需要为出发点的学习资料?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">此外,杜老师把如何调动学生学习积极性的方法也倾囊相授,让我们这些青年教师受益匪浅。如分层教学策略,让每一个学生保持浓厚的学习兴趣;让学生当小老师出考卷,既让学生明确了自己所要掌握的内容,还让中等生以及学困生在阅卷过程中巩固了知识。可以说,杜老师班上的孩子不是机械地学习,而是开动脑筋,以出题人的角度进行学习。这样做的好处显而易见,即让学生从“要我学”转变为“我要学”,学生的积极性被调动起来了,人人爱学,生生乐学?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">本期茶座的亮点还在于改变了以往讲座单一的“一言堂”形式。在杜老师讲述完自己的教学智慧之后,还邀请参加活动的教师提出自己的问题,与她积极互动,产生思维碰撞。教师们在自然和谐的交流分享、对话互动中进一步提升理论、升华认识?/span><span lang="EN-US" style="font-size:12pt;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:23.25pt;"> <span style="font-size:12pt;font-family:宋体;">活动最后,景校长进行了精彩的点评与总结。校长的发言让老师们意识到态度决定做法,思维决定方式。每位老师只有让自己更乐观地生活、更投入地工作,才能让自己的思想活跃起来,才能从纷繁复杂的事件中提取有效的教育经验,高效地解决现实教育问题,及时地总结出一定的教育规律,从而摆脱“忙”、“盲”、“茫”的状态,做一个“会干”的智慧型教师?/span> </p> </div> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.close()" title="【关闭? class="news_close">【关闭?/a> <div class="news_box4"> <span class="news_box4Span">上一?: <a href="/html/contentdetails47_2372.html" title="“做最美女生”讲座有?">“做最美女生”讲座有?/a> </span> <span class="news_box4Span2">下一?: <a href="/html/contentdetails47_2345.html" title="足球喜讯">足球喜讯</a> </span> </div> </div> <div class="foot"> <p> <a href="http://58.119.169.131:8080/cmis30" title="万泉小学cmis系统" target="_blank">万泉小学cmis系统</a> |  <a href="/html/Othersurvey.html" title="在线调查">在线调查</a> |  <a href="/html/Otherrecruit.html" title="学校招生">学校招生</a> |  <a href="/html/blogindex.php.html" target="_blank" title="班级博客">班级博客</a> |  <a href="/html/ActivityVideoList.html" title="精彩瞬间">精彩瞬间</a> |  <a href="/Other/message.html#lydorm" title="来访留言">来访留言</a> |  <a href="/html/Othersitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> |  <a href="/html/Othercontact.html" title="联系我们">联系我们</a> |  <a href="/html/Otherfriend.html" title="友情链接">友情链接</a> </p> <p> 电话:62545779 62545538/39  版权所有:北京市海淀区万泉小?nbsp; <a href="http://www.miibeian.gov.cn" target="_blank">京ICP?2020936?/a> 京公网安?10108006732 </p> <p> 技术支持:<a href="http://www.xinhongru.com/" target="_blank" title="北京新鸿儒世纪网络技术有限公?>北京新鸿儒世纪网络技术有限公?/a> </p> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='/images/dcs.conac.cnjs01008000060466492CA010080000604664920003.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </body> </html>