?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 走进紫谷伊甸园,在实践中获得真知_北校新闻_学校动态_北京市海淀区万泉小?/title> <link href="/images/stylecommoncss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/images/stylecsscss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/images/javascriptjquery-1.7.2.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptJS.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptfontSizeJs.js" type="text/javascript"></script> <script src="/images/javascriptfontSizeJs.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/images/AjaxAjaxHandler.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { UpdateCrt("#SingleLine1"); }) </script> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <body> <div class="head"> <div class="head_box"> <a href="/html/index.html" title="万全小学"><img src="/images/imagesLogo.jpg" /></a> <div class="header_search fr"> <div class="login"> </div> </div> </div> <div class="nav"> <img src="/images/imagesnav_img02.jpg" class="nav_img" /> <ul> <li><a href="/html/index.html" title="首页" class="nav_listA">首页</a></li> <li><a href="/html/Surveyindex.html" title="学校概况">学校概况</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/Surveyindex.html" title="学校简?>学校简?/a></li> <li><a href="/html/SurveyIntroduction.html" title="校长简?>校长简?/a></li> <li><a href="/html/SurveyEnvironmentalScience.html" title="教室环境">教室环境</a></li> <li><a href="/html/SurveyCharacteristic.html" title="学校特色">学校特色</a></li> <li><a href="/html/SurveyTeachersTeam.html" title="教师团队">教师团队</a></li> <li><a href="/html/SurveyPeriodical.html" title="心泉期刊">心泉期刊</a></li> <li><a href="/html/Surveyhistory.html" title="回眸历史">回眸历史</a></li> <li><a href="/html/SurveyPeriodicalInfob.html" title="电子相册">电子相册</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/newsindex.html" title="学校动?>学校动?/a></li> <li><a href="/html/Flagwavingindex.html" title="党旗飘飘">党旗飘飘</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/FlagwavingAparty.html" title="支党生活">支党生活</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingTheory.html" title="理论学习">理论学习</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingLearning.html" title="学习感受">学习感受</a></li> <li><a href="/html/FlagwavingTheCommunistYouthLeague.html" title="共青?>共青?/a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Communicationindex.html" title="德育之窗">德育之窗</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/Communicationindex.html" title="师友交流">师友交流</a></li> <li><a href="/html/CommunicationForeignexchange.html" title="对外交流">对外交流</a></li> <li><a href="/html/CommunicationReadingCorner.html" title="读书园地">读书园地</a></li> <li><a href="/html/CommunicationCodeConduct.html" title="行为规范">行为规范</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Dynamicteachingindex.html" title="教学园地">教学园地</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/DynamicteachingCurriculumCulture.html" title="课程文化">课程文化</a></li> <li><a href="/html/Dynamicteachingindex.html" title="教学感悟">教学感悟</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingScientificResearch.html" title="教学科研">教学科研</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingHygiene.html" title="体育卫生">体育卫生</a></li> <li><a href="/html/DynamicteachingWorkArrangement.html" title="工作安排">工作安排</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> <li><a href="/html/Teacherstyleindex.html" title="教师风采">教师风采</a></li> <li><a href="/html/Shineindex.html" title="童星闪耀">童星闪耀</a></li> <li><a href="/html/Activityindex.html" title="社团活动">社团活动</a> <div class="nav_list undis"> <div class="nav_list_box"> <ul> <li><a href="/html/ActivityPhilharmonicOrchestra.html" title="艺术社团">艺术社团</a></li> <li><a href="/html/Activitytyst.html" title="体育社团">体育社团</a></li> <li><a href="/html/Activitykjst.html" title="科技社团">科技社团</a></li> <li><a href="/html/ActivityVideoList.html" title="精彩瞬间">精彩瞬间</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <img src="/images/imagesnav_img09.png" /> </div> </li> </ul> <img src="/images/imagesnav_img03.jpg" class="nav_img2" /> </div> </div> <div class="suv_box"> <object width="975" height="242" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="/images/newsnews.swf" name="movie"> <param value="high" name="quality"> <param value="opaque" name="wmode"> <embed width="975" height="242" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" wmode="opaque" quality="high" src="/images/newsnews.swf"> </object> <div class="route"> <div class="route_box"> 您现在的位置是:<a href="/html/index.html" title="首页">首页</a> > <a href="/html/newsindex.html" title="学校动?>学校动?/a> > <span title="北校新闻">北校新闻</span> </div> </div> </div> <div class="news_content"> <h1>走进紫谷伊甸园,在实践中获得真知</h1> <div class="news_text2"> <div class="news_text2_box"> <span>发布时间?016-05-11 </span> <span class="news_Span">文章来源:德育处</span> <span class="news_Span" >点击次数?/span> <span class="news_Span2" id="SingleLine1" ></span> <span class="news_Span">字号:</span> <span class="news_Span3 ">?/span> <span class="news_Span4 news_SpanColor">?/span> <span class="news_Span5">?/span> </div> </div> <div class="news_nr"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;"> <span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">2016</span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">4</span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">26</span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;">日的早晨,淡蓝的天空嵌着几朵白云,暖暖的阳光照射在五年级每个孩子的身上。大家怀着激动的心情前往紫谷伊甸园参加社会实践大课堂活动?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:#FEFFFF;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092307_7392.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">走进紫谷的大门,同学们在老师的带领下来到了油菜花的花海中,一朵朵油菜花好似一轮轮小太阳怒放在蓝天白云之下。置身在花的海洋中,同学们兴奋无比,有的拿出相机拍照留念,有的流连于花海中仔细观察,还有的就社会实践大课?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">乐学?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">中提出的问题进行小声讨论和交流。在油菜花的海洋里,同学们奏响春天的圆舞曲,在拥抱大自然的快乐实践中,用心观察,交流收获,掌握了关于油菜花的科学知识?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092329_2304.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">在风筝制作区?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">DIY</span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">制作过程总是能给同学们带来浓浓的满足感和自豪感。活动过程中,同学们充分发挥自己的想象:老少皆宜?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">爸爸去哪?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">、充满童趣的</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">葫芦?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">、女孩儿最钟爱?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">白雪公主</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">”…?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">同学们一起合作,涂满颜色的风筝就像一幅幅精美的水粉画,真是惟妙惟肖!</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092348_3808.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">最令同学们难忘的是体验种绿植和种花生的快乐,以?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">森林剧场</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">的演出。参与表演的同学是五?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">1</span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">)班的张佳鑫、金益如、萧翰辰、项天宇。这四位同学表演大方,表情丰富,赢得在场同学们阵阵笑声。此次表演,寓教于乐,通过娓娓道来?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">熊出?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;">的故事,让同学们明白了环保、团结的重要性?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#3E3E3E;background:white;"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#3E3E3E;background:white;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092409_9980.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;mso-char-indent-count:2.0;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;">紫谷伊甸园的实践活动虽然结束了,但万泉小学师生开展的?/span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#333333;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;">实践</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#333333;background:white;">?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;">为主题的学习活动还会继续</span><span lang="EN-US" style="font-family:"color:#333333;background:white;">…?/span><span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;">大家深知:要真真切切地落实到实际行动中,这样才能达到环保的本意:保护地球,美化环境!</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092433_4833.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:21pt;"> <span style="font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Helvetica;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Helvetica;mso-bidi-font-family:Helvetica;color:#333333;background:white;"><img src="/images/Uploadimage2016051120160511092455_4355.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> </div> <a href="javascript:void(0)" onclick="window.close()" title="【关闭? class="news_close">【关闭?/a> <div class="news_box4"> <span class="news_box4Span">上一?: <a href="/html/contentdetails46_2764.html" title="共度入队时光 点亮心中梦想 ">共度入队时光 点亮心中梦想</a> </span> <span class="news_box4Span2">下一?: <a href="/html/contentdetails46_2759.html" title="走进少先队活动课,放飞孩子们的梦?>走进少先队活动课,放飞孩子们的梦?/a> </span> </div> </div> <div class="foot"> <p> <a href="http://58.119.169.131:8080/cmis30" title="万泉小学cmis系统" target="_blank">万泉小学cmis系统</a> |  <a href="/html/Othersurvey.html" title="在线调查">在线调查</a> |  <a href="/html/Otherrecruit.html" title="学校招生">学校招生</a> |  <a href="/html/blogindex.php.html" target="_blank" title="班级博客">班级博客</a> |  <a href="/html/ActivityVideoList.html" title="精彩瞬间">精彩瞬间</a> |  <a href="/Other/message.html#lydorm" title="来访留言">来访留言</a> |  <a href="/html/Othersitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> |  <a href="/html/Othercontact.html" title="联系我们">联系我们</a> |  <a href="/html/Otherfriend.html" title="友情链接">友情链接</a> </p> <p> 电话:62545779 62545538/39  版权所有:北京市海淀区万泉小?nbsp; <a href="http://www.miibeian.gov.cn" target="_blank">京ICP?2020936?/a> 京公网安?10108006732 </p> <p> 技术支持:<a href="http://www.xinhongru.com/" target="_blank" title="北京新鸿儒世纪网络技术有限公?>北京新鸿儒世纪网络技术有限公?/a> </p> <script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='/images/dcs.conac.cnjs01008000060466492CA010080000604664920003.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </body> </html>